Gemengd koor “Cantate” Horst

Hartelijk welkom op de website van Gemengd koor “Cantate” Horst

Gemengd koor “Cantate” Horst is ontstaan door een fusie van de kerkkoren van de St. Lambertus- en de St. Norbertusparochie in Horst.
Dit was een historische gebeurtenis die op 1 juli 2009 plaatsvond.
Onze historie
St. Lambertuskoor
1653 Volgens de statuten dateert het koor al vanaf dat jaar. 
1946-1986 Staat het koor onder  directie van dirigent/organist/componist Jan Meulendijks uit Horst.
1958 Jan Meulendijks richt een dameskoor op om bij feestelijke gelegenheden ook vierstemmige missen en andere meerstemmige gezangen te kunnen uitvoeren.
1968 Het zelfstandige dameskoor wordt met het herenkoor ook bestuurlijk samengevoegd tot één gemengd kerkkoor.
1986 Jan Rijnders volgt Jan Meulendijks op als dirigent.
St. Norbertuskoor
1963 Onder de bezielende leiding van dirigent Jean Kuijpers wordt het herenkoor van St. Norbertus opgericht. Eerste optreden tijdens de nachtmis van dat jaar in de pas in gebruik genomen St. Norbertuskerk.
1964 Door Jean Kuijpers wordt de basis gelegd voor de oprichting van een dameskoor dat in 1967 officieel van start gaat.  Piet Duijkers gaat het koor leiden.
1973 Beide koren fuseren tot één St. Norbertuskoor.  
1981-1994  Piet Duijkers is de dirigent.
1994-2006 Onder directie van Hanny de Roon.
1998-2006 Wim Jans-Beken neemt in 1998 de taken over van Piet Duijkers als dirigent van het herenkoor.  
2006 Jan Rijnders wordt ook dirigent van het St. Norbertuskoor.
2011 In januari wordt de St.Norbertuskerk gesloten.


Beide koren hebben ieder afzonderlijk jarenlang op een voortreffelijke wijze inhoud gegeven aan het opluisteren van de eucharistievieringen in hun parochiekerken en vaak ook daarbuiten. Samengaan bood meer perspectief om ook in de toekomst in optima forma te kunnen blijven. Bij de fusie van beide koren in 2009 werd Jan Rijnders benoemd tot dirigent van het koor dat onder de nieuwe naam Gemengd koor “Cantate “ Horst van start ging.

Door de grootte van het gevormde koor werden bredere muzikale mogelijkheden geschapen zonder daarbij de liturgische aspecten uit het oog te verliezen. Het pad van de profane muziek werd voortvarend en met volle energie betreden. Gaandeweg groeide het koor in klankkleur, precisie en harmonie hetgeen resulteerde in diverse uitnodigingen in binnen- en buitenland om zowel  liturgische als profane liederen ten gehore te brengen. Het koor gaf in de afgelopen jaren acte de présence in Noord- Limburg, Noord- Brabant, Duitsland en onlangs in Praag. Het koor heeft momenteel 26 leden.