Gemengd koor “Cantate” Horst

Directie

Onder leiding van dirigent Jan Rijnders wordt voortdurend gewerkt aan kwaliteit en vorming van ons koor. In de afgelopen jaren werd hieraan door hem veel aandacht besteed. Het koor veroverde in korte tijd een belangrijke plaats in de profane koorwereld. Dit resulteerde in diverse uitnodigingen voor kerkelijke en vooral profane optredens in binnen- en buitenland. Dirigent Jan Rijnders begon pas op latere leeftijd met zijn muziekstudie in Eindhoven en Nijmegen. Daarna volgde hij de studie harmonieleer bij Jan Meulendijks en koordirectie bij Jan Eelkema en Eduard Nieland. Door regelmatig applicatiecursussen te volgen is verrijking van zijn muzikale kennis en inzicht gewaarborgd.

Per 1 oktober 2010 werd hij door de Sint Gregoriusvereniging benoemd tot Kerkmuzikaal deskundige. Deze coördinerende functie houdt in: intermediair zijn tussen koren in het algemeen en die van het Dekenaat Horst in het bijzonder. Hij weet tijdens de repetities en uitvoeringen zijn koren tot hoge prestaties te voeren. Mede dankzij zijn leermeester Jan Meulendijks ontwikkelde hij bij zijn muziekkeuze een buitengewoon gevoel voor schoonheid, tijdgeest en haalbaarheid bij zijn koren. Naast dirigent van Gemengd koor “Cantate” Horst heeft hij ook de leiding van het kerkkoor in Broekhuizenvorst en van Gemengd kerkkoor America.

Jan Rijnders
Dirigent Jan Rijnders