Gemengd koor “Cantate” Horst

Het Bestuur

Het bestuur wordt door de leden gekozen voor een periode van drie jaar. Wijzigingen voorbehouden. Er wordt een rooster van aftreden gehanteerd. Aftredende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen. Het bestuur verdeelt onderling de taken. Op de jaarvergadering, die in principe in de laatste week van januari wordt gehouden vindt de verkiezing plaats.


Het bestuur bestaat uit;

Chrit Herraets voorzitter Meterikseweg 45 5961 CT  Horst 077 - 3982200 
Jeu van den Beuken secretaris Afhangweg 55 5961 EA  Horst 077 - 3981240 
Lien Cox-Gooren penningmeester Westerholtstraat 12a 5961 BJ  Horst 077 - 3983213 
Jo van den Munckhof-Coenders sociale zaken Prinses Margrietstraat 15 5961 BK  Horst 077 - 3981057 
Hay Perrée archivaris Nieuwstraat 17 5961 HJ Horst 077 - 3982099 
Riet Verhaegh-Kuijpers sociale zaken Van Goghstraat 27 5961 AP  Horst 077 - 3983714