Gemengd koor “Cantate” Horst

Organist

Theo van de Rijdt kreeg de liefde voor het orgel van huis uit mee van zijn vader. In de loop der jaren volgde hij diverse cursussen in de orgelmuziek. Gaandeweg werd Theo een veel gevraagde organist in de regionale parochies en voor andere “profane” koren. In 2009 vierde hij zijn 50-jarig jubileum als organist in de kerkmuziek. Met zijn jarenlange ervaring en deskundigheid zorgt hij met veel enthousiasme voor de muzikale ondersteuning bij onze repetities en uitvoeringen. Dit geldt bij zowel de liturgische als bij de profane optredens. Zijn bijdrage levert een onmisbare schakel bij het welslagen van onze uitvoeringen.

In memoriam


Theo van de Rijdt overleed op 10 april 2016. Gemengd koor Cantate gedenkt Theo met diep respect voor zijn inzet gedurende vele jaren. Rust zacht Theo.


Theo van de Rijdt

Organist Theo van de Rijdt


Sinds enkele maanden bespeelt de heer Manfred Nabben uit Lottum het orgel tijdens de eucharistievieringen. Verder treedt Marieke Hoeijmakers bij bepaalde gelegenheden op als organiste.